Στόχος μας η άμεση και αποτελεσματική υλοποίηση κάθε έργου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία αποτελεί μια από τις πιο δυναμικές και αναπτυσσόμενες Τεχνικές Εταιρείες στην ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας και δραστηριοποιείται κυρίως σε έργα Οδοποιίας και Οικοδομικά έργα .

Περισσoτερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στόχος της εταιρείας η έντεχνη και αποδοτική κατασκευή μεγάλης κλίμακας Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Επιδίωξή μας να διατηρήσουμε την διακριτή θέση της εταιρείας στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας ως αξιόπιστη και τεχνικά άρτια Κατασκευαστική.

Περισσoτερα

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Με βάση τη μακροχρόνια εμπειρία μας και την παρουσία μας στο Κατασκευαστικό χώρο, σας παρέχουμε λύσεις και έναν αξιόπιστο συνεργάτη για την επίτευξη των στόχων σας, τόσο εμείς όσο και οι συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες, ΑΣΦΑΛΤΟΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕΒΕ και ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΤΕ.

Περισσoτερα

0

Ολοκληρωμένα έργα

0

Έργα σε εξέλιξη

0

Εργαζόμενοι