ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΤΕ

 Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΤΕ ιδρύθηκε στη Λαμία το 2005. Στην εταιρεία συμμετέχει κατά 100% η ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. Σκοπός η μελλοντική οικιστική ανάπτυξη του ομίλου. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται σε χώρους γραφείων επί της οδού Μακροπούλου 72 στη Λαμία.  
4ad5f9be0823930aaf26e7ca4ab31047 d10ab7c7ac14fef5b3112f76cd108c86 00903e3c4c4194b36d66decf992fee93

  Ακίνητα προς πώληση