ΑΣΦΑΛΤΟΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1997 και δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας και επεξεργασίας αδρανών και ασφαλτικών προϊόντων. Σκοπός της εταιρείας να καλύψει τις ανάγκες προμήθειας ασφάλτου στην ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας σε μεγάλα και σημαντικά έργα υποδομής. Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία στο χώρο παραγωγής στη θέση Γλύνες στη Λαμία καθώς και μηχανολογικό εξοπλισμό.