Α/Δ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε 65 ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Π.Α.Θ.Ε.)/ ΥΠΟΕΡΓΟ 2

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ ΑΤΕ
ΧΡΗΣΗ 2014
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΩΠΙΚΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΜΑΥΡΟΜΑΝΤΗΛΑΣ
  ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε 65 ΚΑΙ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Π.Α.Θ.Ε.) ΥΠΟΕΡΓΟ 2"