ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ – ΔΟΜΟΚΟΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΣΕ (ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ ΑΤΕ
ΧΡΗΣΗ 2013 – 2015
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ 14+00 ΕΩΣ Χ.Θ. 25+00
 
ΤΙΤΛΟΣ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 14 + 00 ΕΩΣ Χ.Θ. 25+00 ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ – ΔΟΜΟΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ"