ΝΕΑ ΔΙΠΛΗ Σ/Δ ΓΡΑΜΜΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ – ΔΟΜΟΚΟΣ

 
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΤΕΡΝΑ A.E.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ ΑΤΕ
ΧΡΗΣΗ 2015-2016
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ – ΛΑΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ, ΠΡΟΣΚΥΡΟΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ – ΔΟΜΟΚΟΣ (Α.Δ 635) /ΥΠΟΕΡΓΟ Γ»