ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ